Denemarken

Denemarken is omringt door water, en heeft dan ook een zeeklimaat, net als Nederland. Het land is ca. 43.000 km2 groot en telt ca. 5,6 miljoen inwoners.

Het land is opgedeeld in een groot schiereiland, Jutland, en verschillende eilanden, waarvan Sjaelland en Funen de bekendste eilanden zijn.

De hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen ligt op het eiland Sjaelland. Rondom Kopenhagen bevindt zich ook de grootste bevolkingsdichtheid.

Daarnaast zijn er op Jutland ook een aantal grotere steden, met alle sociale voorzieningen, als ziekehuizen en universiteiten.

Het sociale stelsel is in Denemarken goed geregeld, sociale premies worden geïnd via de belastingen.

Er is een goed opgezette en diverse landbouw in Denemarken. Met name de melkveehouderij, akkerbouw en varkenssector zijn goed ontwikkeld in Denemarken.

Over het algemeen zijn de bedrijven extensiever en groter van omvang als in Nederland.

Denemarken is populair als emigratieland onder de nederlandse boeren omdat het in verhouding op korte afstand van Nederland ligt.

Daarnaast kan er met relatief weinig vermogen een voldoende groot bedrijf worden gekocht en/of opgestart.

Meer info

Deense overheid
Seges, landbouw in Denemarken

Canada

Canada is van oudsher één van de meest populaire emigratielanden voor de agrarische sector. Het sociale karakter van het land komt goed overeen met Nederland.

Het land bestaat voor een groot deel uit emigranten vanuit alle windstreken van de wereld. De oorspronkelijke bevolking bestaat uit eskimo’s en indianen.

Canada heeft, in tegenstelling tot het grote buurland Amerika een goed, vanuit de overheid geregeld sociaal stelsel, en de verschillen tussen arm en rijk zijn dan in Canada ook minder groot als in Amerika. Ziektekosten zijn verzekerd vanuit de overheid, en daarnaast kunnen er verschillende aanvullende verzekeringen worden afgesloten, welke in verhouding tot Nederland vrij goedkoop zijn.

Tevens kent Canada in het sociale stelsel diverse uitkeringen,zoals ouderdomsuitkering, werkloosheidsuitkering en kinderbijslag. De uitkeringen hiervan liggen wel wat lager als in Nerderland.

Het klimaat in Canada verschilt enorm tussen de verschillende streken. In zuid-west Ontario is het klimaat wat gematigd, de neerslag valt gedurende alle seizoenen.

Om naar Canada te kunnen emigreren moet u een visum voor permanent verblijf verkrijgen. Uw visumaanvraag wordt beoordeeld door de canadese ambassade en u krijgt naast een medische keuring te maken met een puntenstelsel waarin scholing, ervaring en voldoende vermogen van belang zijn.

Wij kunnen voor u het hele traject verzorgen; vanaf de eerste keer dat u gaat kijken in Canada, tot aan de daadwerkelijke emigratie en nabegeleiding via één van onze partners in Canada.

Meer info

Canadese overheid
Ministerie van landbouw van de provincie Ontario.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten is een groot land, ongeveer net zo groot als Canada, wat is opgedeeld in 50 staten.

De bevolking in de Verenigde Staten bestaat voornamelijk uit immigranten vanuit alle windstreken van e wereld. De oorspronkelijke bewoners zijn de indianen.

Het sociale stelsel is in de Verenigde Staten is minder goed geregeld dan in Nederland. O.a. ziektekostenverzekeringen zijn er duur. Zorgverzekering moet door zelfstandigen zelf worden afgesloten en betaald. De werkloosheiduitkering is voor een half jaar, daarna zijn er alleen voedselbonnen te krijgen en een compensatie op gas en elektra.

De verenigde Staten kennen in de melkveehouderij geen melkquotum, in tegenstelling tot Canada. Wel zijn er regels omtrent vergunningen en bouwen van tallen, dit is per staat verschillend. De verenigde staten staan vooral bekend om de grote dairyfarms, met meer dan duizend koeien. toch is de gemiddelde bedrijfsgrote in de Verenigde Staten niet groter dan in Nederland. Ook kleinere bedrijven kunnen de kost verdienen. De melkveehouderij is met name geconcentreerd in de noordelijke staten.

Andere takken in de verenigde staten zijn: Akkerbouw, pluimveehouderij, varkenshouderij en fruitteelt. Deze laatste tak bevindt zich vooral in Californië. De akkerbouwtak bevindt zich vooral ten zuiden van de melkveehouderijgebieden. De akkerbouwtak verzorgt voor een groot deel de voervoorziening van de veehouderijtakken.

Om naar de Verenigde Staten te kunnen emigreren heeft u een visum nodig. Er zijn verschillende soorten visa, en om deze te verkrijgen zijn er ook verschillende eisen. De meeste agrariërs emigreren met behulp van een investeringsvisum. Als u hier meer over wil weten, dan kunt u bij ons informeren wat voor u het beste is.

Meer info

Coöperatie van dairyfarmers
ministerie van landbouw verenigde staten

Duitsland

Duitsland is in twee delen te benoemen. Het westelijke deel met vooral gezinsbedrijven en het oostelijke deel met vooral grotere bedrijven.

Het land Duitsland is ca. 8,6 keer zo groot als Nederland en telt ca. 80 miljoen inwoners. Het land heeft daarmee de meeste inwoners van alle landen van de Europese unie. Het sociale stelsel is in Duitsland voor iedereen die werkt en meer verdiend dan € 450,00 per maand. Dit houd in dat u valt in het wettelijke ziekenfonds, langdurige ziekenfonds, pensioenverzekering, ongevallenverzekering en werkloosheidsverzekering fonds.

De landbouw is, zoals al voornoemd, opgedeeld in twee manieren van landbouw bedrijven, in het westen met voornamelijk gezinsbedrijven in de melkveehouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw. In het oosten van Duitsland vind u met name de grotere bedrijven in de melkveehouderij, akkerbouw en varkenshouderij.

Meer info

ministerie van voedsel en landbouw