Uitgebreid Zoeken

Te koop; Denemarken, uniek akkerbouwbedrijf. Ca. 600 ha zavel/ lichte kleigrond. Geen kwel en niet zout. Goede gebouwen en mooie locatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Melkveebedrijf Brandenburg

- Melkvee

Meer details
Locatie 1: ca. 200 ha pachtgrond, hiervan is ca. 175 ha bouwland en ca. 25 ha grasland Locatie 2: ca. 400 ha, hiervan is ca. 50 ha eigendom, ca. 300 ha bouwland en ca. 100 ha grasland Ha  0 Veestapel