Vanuit de melkveehouderijsector komen er meer vragen over emigratie, zo blijkt uit de praktijk van Schutte en Streng. Met name door de hoge waarde van fosfaatrechten komen er meer melkveehouders die kijken naar mogelijkheden voor emigratie. Ook een land als Canada, wat de laatste tijd minder interessant was door de hoge prijs van melkquotum wordt weer interessanter.