Melkveebedrijf, Niedersachsen

Melkveebedrijf, Niedersachsen
Nedersaksen, Duitsland
- Melkvee
100 Ha 85 Stuks

Melkveebedrijf op ca. 100 hectare, waarvan 30 hectare eigendom. Ca. 30 hectare is bouwland. Capaciteit voor het houden van ca. 85 melkkoeien met bijbehorend jongvee.